Útvar sociálneho zabezpečenia VAM umožňuje relaxovať oddych v strediskách zboru väzenskej justičnej stráže prostredníctvom rekreačných pobytovom.

 

 

R odinný é r Ekre á ci e

 

Účastník rekreačných pobytové ŠÚ príslušníci zamestnanci zboru, poberatelia dôchodku
z výsluhového zabezpečenia zboru ich manzelky / manželia nezaopatrené deti (od 2 rokov).

 

Spolu s držiteľom poukazu na Rekreačný pobyt sa na rekreácia mozu zúčastniť hľa Ďalšie blízke osoby ako družka, Entry, rodicia, vnuci podobne.

 

Žiadosť o pridelenie poukazu na Rekreačný pobyt podávajú žiadatelia o Rekreačný pobyt
na služobný úrad, v ktorom JE príslušník zboru sa alebo zamestnanec zboru služobne sa alebo pracovne zaradený.

 

V prípade záujmu poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru o rekreácia JE možné požiadať o pridelením rekreácia personálnych skupinu / úsek / referát v ústave, v ktorom bol služobný Pomer ukončený.

 

Žiadosť o pridelenie poukazu na Rekreačný pobyt Musi obsahovať:

 

  • meno, priezvisko vzťažný bod narodenia žiadateľa,
  • meno, priezvisko vzťažný bod narodenia osôb, Ktory sa tak žiadateľom zúčastníte na rekreačnom pobyte ich vzťah k žiadateľovi o poukaz na Rekreačný pobyt,
  • miesto na Termin rekreačného pobytu, Nezahŕňa uvedením náhradného miesta termíne rekreačného pobytu,
  • Vzťah žiadateľa k zboru (príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ dôchodku
    výsluhového zabezpečenia zboru).

Rekreačné pobyty realizujeme v:

 

Liečebný-rehabilitačnom stredisku zboru väzenskej justičnej stráže v Omšení

Liečebný-rehabilitačnom stredisku zboru väzenskej justičnej stráže v Kováčovej

 

 

 

Termíny rodinných rekreácia v rekreačnom obdobie zima 2012 / jar 2013 ŠÚ nasledovné:

 

 

 

28.03. - 02.4.2013 (5 nocí)

 

 

Termíny rodinných rekreácia v rekreačnom období leto / jeseň 2013 ŠÚ nasledovné:

 

Liečebný-rehabilitačné stredisko zboru v Kováčovej

 

 

22.07. - 29.07.2013 (7 nocí)

31.07. - 7.08.2013 (7 nocí)

09.08. - 16.08.2013 (7 nocí)

19.08. - 24.08.2013 (5 nocí)

26.08. - 31.08.2013 (5 nocí)

 

Liečebný-rehabilitačné stredisko zboru v Omšení

03.07. - 7.10.2013 (7 nocí)

12.07. - 19.07.2013 (7 nocí)

22.07. - 29.07.2013 (7 nocí)

31.07. - 7.08.2013 (7 nocí)

09.08. - 16.08.2013 (7 nocí)

19.08. - 24.08.2013 (5 nocí)

26.08. - 31.08.2013 (5 nocí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatky ZA rodinné Detské rekreácia si mozem pozrieť TU .

 

V prípade záujmu o rodinnom rekreácia kontaktujte personálne skupinu / úsek / referát ústavu,
v ktorom ste služobne sa alebo pracovne zaradený, sa alebo v ktorom ste ukončili služobný Pomer, prípadne kontaktujte Útvar sociálneho zabezpečenia zboru na tel č. 02/20831780, 782.

 

 

Aj NDI v i du á LNE rek rea č n é p o byty

 

 

Česká republika

 

Dna 27. augusta 2012 bola uzatvorená PREKLAD o spolupráci Medzi Zborom väzenskej justičnej stráže Väzenskou službou Bratislavskom republiky ( TU ), na základe ktorej Budem poskytovanéindividuálne rekreačné pobyty .

 

 

Príslušníci, zamestnanci výsluhu dôchodci zboru ich rodinní príslušníci si mozu individuálne zabezpečiť rekreačné pobyty v Bratislavskom Republike v tychto strediskách:

 

Zotavovne Predné Labská - Všetky Potrebné Informácie nájdete Profesijné TU

Zotavovne pracovať - Všetky Potrebné Informácie nájdete Profesijné TU

Zotavovne Praha - Kvetnice - Všetky Potrebné Informácie nájdete Profesijné TU

 

Bližšie informácie o individuálnych rekreačných pobytoch Budem uverejnila, po zaslaní ponuky
cenníka
individuálnych rekreačných pobytový od Väzenskej služby Českej republiky po 15. Marci 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatok ZA individuálny Rekreačný pobyt v stredisku zboru JE 25,19 € na osobu noc
ZA ubytovanie Stravovanie (obed, Večeřa, raňajkami) na dvojlôžkovej sa alebo trojlôžkovej izbe Nezahŕňa SLUŽIEB poskytovaných v strediskách zboru (napr.: bazén, Tenisové kurty INE) . Poplatok
ZA Poskytnutím prístelky pre diéty do 14 rokov JE 17,63 € na diétu na NOC.

 

Poplatky ZA individuálne rekreačné pobyty si hradíte účastníci individuálnych rekreačných pobytovom Sami na recepcii uvedených zariadení, KDE sa realizujte individuálne rekreačné pobyty
v meňa hostiteľskej krajiny.

 

Individuálny Rekreačný pobyt v stredisku zboru JE možné poskytnúť na základe písomnej Žiadosti .Žiadosť o pridelenie poukazu na individuálny Rekreačný pobyt Musi obsahovať:

  • meno, priezvisko vzťažný bod narodenia žiadateľa,
  • meno, priezvisko vzťažný bod narodenia osôb, Ktory sa tak žiadateľom zúčastníte na rekreačnom pobyte ich vzťah k žiadateľovi o poukaz na rekreácia,
  • miesto na Termin rekreácia, Nezahŕňa uvedením náhradného miesta termíne.

 

Záujemci o individuálne rekreačné pobyty zasielajú svoje Žiadosti urobiť 15. marca 2013 na Útvar sociálneho zabezpečenia zboru poštou sa alebo elektronickou formou .

 

 

Poštou na adresu:

Generálny riaditeľstvo

Zboru väzenskej justičnej stráže

Útvar sociálneho zabezpečenia zboru

Šagátová 1

813 04 Bratislava

 

 

Elektronickou poštou:

kpt. Ing. Jane Pasulkášovej na e-mail pasulkasovaj@zvjs.sk (t. č. 00421/2/20 831 782) sa aleboplk. Ing. Miroslavovi Smolekovi na e-mail
smolekm@zvjs.sk (t. č. 00421/2/20 831 780).